Varubesiktning

Varubesiktning

En varubesiktningsman är en av Centralhandelskammaren auktoriserad expert, som på begäran ger ett skriftligt utlåtande om befintligt skick eller fel och skador på varor och tjänster.

Varubesiktningsmannen är expert inom sitt område. Han har minst tio års erfarenhet av krävande uppgifter inom sin bransch.

Kontakta oss för mer information.