Skiljemannaförfarande

Skiljemannaförfarande

Skiljemän utses av Ålands Handelskammare. Således kan det även i fortsättningen hänvisas till Ålands Handelskammare vid upprättande av avtal. Rent praktiskt handhas sedan ärendet av Ålands Näringsliv men i Ålands Handelskammares namn.

Skiljeförfarande är ett effektivt sätt att lösa tvister som uppstått mellan företag och ett alternativ till domstolsförfarande. Vid skiljeförfarande löses tvisterna snabbt och sakkunnigt. Skiljeförfarande används framför allt inom näringslivet. Metoden lämpar sig endast för sådana tvister som får biläggas genom förlikning.

Läs mer om skiljemannaförfarande.

Kontakta oss vid frågor om skiljemannaförfarande.