Revision

Revisorer

Centralhandelskammarens revisionsnämnd upprätthåller och utvecklar systemet, vars uppgifter är godkännande av och tillsyn över:

  • av Centralhandelskammaren godkända revisorer (CGR) och samfund (CGR-samfund) och
  • av Handelskammaren godkända revisorer (GRM) och samfund (GRM-samfund)
  • samt anordnandet av CGR- och GRM-examina. 

Ålands Handelskammare övervakar GRM-revisorernas verksamhet på Åland. 

Läs mer om GRM-examen här.

Läs mer om CGR -examen här.