ICC:s standard & modeller

ICC:s standard och modeller

Internationella handelskammaren (ICC) erbjuder en rad standarder samt modeller för handel på internationell nivå bl.a. inom följande områden:

  • Arbitration, skiljedom
  • Commercial Fraud
  • Contract Bonds
  • Företagsetik
  • Garantier, inkasso
  • Incoterms
  • International Trade
  • Miljö
  • Modellkontrakt
  • Mutor
  • Remburser
  • Transport

För mer information besök ICC:s bokhandel.