Förtjänsttecken

Förtjänsttecken

Centralhandelskammarens förtjänsttecken är ett offentligt och synligt erkännande för ett gott arbete. Förtjänsttecknet signalerar till sin mottagare, att personens erfarenhet och lojalitet gentemot företaget uppskattas.

Kontakta oss för att få veta mer om förtjänsttecknena.