EAN-streckkoder

EAN-streckkoder

Centralhandelskammarens dotterbolag, GS1 Finland Oy, betjänar inom ärenden i anslutning till EAN-streckkoder och varuidentifikation. De ansvarar också för dagligvaruhandelns produktdatabank Sinfos.

Läs mera här.