Vad gör Ålands Näringsliv?

Takorganisationen för åländska företag

Ålands Näringsliv bildades 2011 när medlemmarna i Ålands Handelskammare, Ålands Köpmannaförening och Åland Arbetsgivarförening gick samman. Vi företräder det åländska näringslivet och har idag ca 550 medlemmar.

Föreningen arbetar för att öka konkurrenskraften bland åländska företag. Vi vill att Åland, mätt i BNP, ska höra till de mest framgångsrika regionerna i Norden. 
 

Vi förverkligar målsättningen genom:

 

Rådgivning för nya företagare

Medlemstjänster

Årligen återkommande evenemang

Ålands Handelskammare

Nätverk

Kursverksamhet

Vi arrangerar varje år en mängd kurser, informationstillfällen och evenemang. Medlemmar i Ålands Näringsliv har upp till 30 % rabatt.
Se vårt kursutbud inom olika ämnesområden som t.ex.:

 • yrkesförare
 • ledarskap
 • försäljning
 • web
 • sociala medier
 • marknadsföring
 • redovisning
 • arbetsrätt
 • löneberäkning
 • datakunskap
 • språk

Projekt de senaste två åren

Ålands Näringsliv bevakar även medlemmarnas intressen i olika kommitteer och arbetsgrupper. Vi deltar i följande arbetsgrupper.

 • Arbetsgrupper avseende utarbetandet av kommande EU-program 2014–2020
 • Arbetskraftskommissionen vid AMS
 • Branschrådet för utbildningsprogrammet företagsekonomi/Högskolan på Åland
 • Gruppen för förenkling av Hälso & Miljölagstiftningen
 • Rådgivande delegationen för AMS
 • Samordningsgruppen för Turismstrategin
 • Styrelsen för Högskolan på Åland
 • Styrelsen för Roslandsminglet
 • Styrgruppen för ”Green Key Åland”
 • Styrgruppen för landsbygdsutveckling vid Ålands Landsbygdscentrum
 • Styrgruppen för projektet ”Ett livskraftigt centrum”
 • Ålands landskapsregerings regelråd
 • Ålands landskapsregerings språkråd
 • Ålands landskapsregerings utbildningsdelegation
 • Ålands statistik- och utredningsbyrås (ÅSUB) direktion
 • Övervakningskommittén för Ålands EU-program 2014-2020 - LBU-programmet, samt Entreprenörskap och kompetens