Vanliga frågor

Företagsrådgivare Susanne Olofsson svarar här på vanliga frågor som hon får. Hittar du inte svar på din fråga, kontakta företagsrådgivaren och ställ din fråga per e-mail eller boka tid för företagsrådgivning.  

Jag vill starta företag, var hittar jag blanketterna?

För att registrera ett företag behöver du göra en så kallad etableringsanmälan, du hittar blanketterna här

Hur länge tar det innan mitt företag är registrerat?

På patent- och registerstyrelsens hemsida kan man läsa följande: 

I december 2016 var handläggningstiden för en pappersblankett sex arbetsdagar. 

Med handläggningstid avses den tid som löper från det att anmälan eller ansökan har kommit in till oss till dess att vi har:
- registrerat anmälan,
- skickat dig en skriftlig rättelseuppmaning eller
- kontaktat dig per telefon.

Läs mera här. 

Kan verksamheten inledas innan företaget registreras?

Så här står det på Patent- och registerstyrelsens hemsida: Enligt lagen ska etableringsanmälan göras innan verksamheten inleds, men oftast kan verksamheten redan dras igång även om anmälan bara är under behandling hos handelsregistret. Förutom detta ska t.ex. följande punkter tas i beaktande: 
* anmälningsskyldigheten anses fullgjord först när registreringsproceduren har slutförts (kunden ska t.ex. utföra de korrigeringar som handelsregistret ber om) 
* största delen av handelsregistrets rättsliga verkningarna har att göra med registrering och kungörelse av anmälan
* det kan bli ändringar i etableringshandlingarna i samband med registreringen
* inledandet av verksamheten kanske även kräver andra åtgärder, anmälningar eller tillstånd
* om företagets firmanamn kan registreras eller inte (är firmanamnet ledigt?) avgörs först när anmälan registreras 
* bl.a. aktiebolag (och även andelslag) existerar först när de har antecknats i registret. Före det kan man fungera endast för det aktiebolag som ska bildas och på personligt ansvar (se 2 kap. 10 och 11 § i aktiebolagslagen och 2 kap. 4 § i lagen om andelslag, Finlex. Läs mera här

Hur väljer jag företagsnamn? 

Så här står det på Patent- och registerstyrelsens hemsida: Ett företagsnamn, dvs. en firma, kan bildas på flera olika sätt. Ofta kombineras ett ortnamn med den verksamhet som ska bedrivas. Även ett egennamn kan användas som firma. Firman kan också vara ett rent fantasiord eller en kombination av kända ord varav bildas en helhet med uppfinningshöjd, dvs. den skiljer sig från andra tidigare kända firmor. Läs mera här. 

Vad är dubbel bokföring?

I dubbel bokföring noteras för varje affärstransaktion, både penningkällan och penninganvändningen. Noteringarna visar både orsaken till penningrörelsen och det använda bokföringskontot. Alla noteringar ska göras på minst två konton (debet och kredit). 

Jag vill anlita en redovisare, var hittar jag en?

Via Ålands Näringsliv medlemsregister och aland.com's branschregister hittar du en översikt över redovisningsbyråer. Ett bra tips är även att fråga andra företagare vem de anliter och vem de kan rekommendera. 

Vad är momsbeskattning?

Skatteförvaltningen har bra information om momsbeskattning. Läs även mera här på startaeget.ax

Hur vet jag om min verksamhet är momspliktig?

På skatteförvaltningens hemsida kan du läsa mera om momsbeskattning. Det kan också löna sig att fördjupa sig mera genom att läsa mervärdesskattelagen. Du kan även kontakta skatteförvaltningen momsexperter per telefon 029 497 015.

Hur vet jag vad jag ska ta betalt?

Läs mera om prissättning här. 

Jag vill sälja varor till Sverige och/ eller till fastlandet, hur gör jag?

Gällande handeln mellan Åland och fasta Finland så finns det något som kallas för ett förenklat förfarande. Det innebär att man som företag kan ta hand om momshanteringen så kunden inte märker av den åländska skattegränsen. För att kunna använda sig av det förenklade förfarandet behöver man bli skattegränskund hos tullen. Då kan man elektroniskt redovisa försändelserna om momsen i samband med att varorna skickas till kunden i Finland. Tullen i Mariehamn kan hjälpa till med detta, här hittar du mera information på webben.

När det gäller försändelser till Sverige och övriga EU (samt övriga världen), så behöver man som huvudregel alltid skicka varorna exkl. moms. Det är  sedan kundens skyldighet att betala in momsvärdet som gäller för det landet (25 % i Sverige). I bokföringen redovisas försäljningen som internationell försäljning (eller EU-försäljning) med 0% moms. Det kan skilja lite mellan olika länder inom EU hur momsen uppbärs, i Finland uppbärs inte moms där momsbeloppet på varans värde underskrider 5 euro medan all moms som huvudregel uppbärs i Sverige. Läs mera här.