Fakturering

Du hittar vår fakturamall här, bara att ladda ner och använda (efter att du anpassat den efter din verksamhet). 

Att tänka på

  • Om ett företag eller ett samfund har registrerats i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret eller arbetsgivarregistret ska du ange FO-numret på fakturor, blanketter och affärsbrev. 
  • Aktiebolag måste förutom FO-numret också ange bolagets firmanamn, hemort och adress samt uppgifter om en eventuell likvidation på dokumenten i fråga (fakturor, blanketter och affärsbrev.). 
  • Ett aktiebolag måste också uppge FO-numret på sina webbsidor.
  • På brev och blanketter för en utländsk näringsidkares filial måste man ange FO-numret, näringsidkarens firma, juridiska form, register (namn på utländskt register) och registernummer, hemort och uppgifter om en eventuell likvidation.
  • I Mervärdesskattelagen kan du läsa mera om vilka uppgifter som ska finnas med på en faktura.