Utbildningarna

Del 1 Kickoff (innehavare/chef) 

Projektuppstart introduktion

Workshop samverkan

Konsumenternas syn på Åland som marknadsplats i konkurrens med alla andra marknadsplatser har en direkt korrelation till varje enskild företagares dagskassa. Ingen enskild företagare kan bygga marknadsplatsen, detta gör vi tillsammans. Denna workshop blir den första i en serie om fyra där vi genom samverkan skall förädla och förbättra handelsklimatet på Åland.  Hur ökar vi försäljningen genom att samarbeta. - brainstorm med fokus på ökad försäljning - aktivitetsplan (konkreta försäljningshöjande åtgärder med fokus på det medarbetarna och butikerna själva kan påverka)

Del 2 Ledarskap (innehavare/chef)

Form för genomförande: Seminarium med workshops, övningar och hemuppgifter.
 
Beskrivning: Ledarna (butikschefer och ägare) har en avgörande roll för vilket renommé hela handelsplatsen får hos våra kunder. Kraven på egenskaper för bra företags och butiksledare är stora. Nyckeln till framgång är bra kommunikation och förmågan att genom tydlighet och delegering av ansvar skapa delaktighet, engagemang och motivation. Engagemang kommer ur delegerat ansvar. Men hur fungerar det i verkligheten? Ledare är ofta experter på att göra det mesta själva. Fokus i ledarskapsutbildningen är på försäljning, nöjda kunder och ökad lönsamhet, till och med när deltagarna gör sin personlighetsanalys.Genom verktyget DISC analys ges insikt i hur ledaren bäst kan nyttja sin potential i sitt personliga ledarskap. Ledaren får även reda på sina specifika utvecklingsområden.
 
Formen för genomförandet är seminarier kombinerat med workshops. Exempel hämtade från branschen istället för teoretiska modeller. Mellan tillfällena får deltagarna med sig verktyg som kan användas i den egna verksamheten.

Coachande ledarskap (innehavare chef)

Antal: enskilda möten
Nu lyfter vi in allt det vi lärt oss, vridit och vänt och tränat på till DIN situation. Nu skall vi applicera detta hos DIG. Det mesta fungerar utan ”omskrivning”, men en del skall justeras efter DIN situation med DINA utmaningar och möjligheter. Mentorskapet ger dig även det självförtroende vi alla behöver inför trovärdig utveckling. Vi skall helt enkelt ta en del viktiga steg, somliga enkla, men andra mycket mer modiga!
 
Mentorskap fungerar bäst vid individuella samtal där all tid och fokus riktas mot en person och en situation i taget, nämligen DIG och NU! Dock kan mycket väl samma positiva utveckling nås om man väljer att genomföra det ihop med någon annan. Mentorskapsprogrammet sker genom individuella träffar, en timme per gång, vid 3 tillfällen under projektperiodens tid. Träffarna sker såväl i adeptens företag som i av Ålands Näringsliv anordnade lokaler.

Del 3 Sälj och service (personal)

Antal: 25 personer/grupp
Vi inser att attityden vid mötet med kunden oftast är helt avgörande för dels Ålands renommé på marknaden, men naturligtvis också för vår försäljning och lönsamhet. Valet av vår egen attityd kan alltså antingen ”förskingra eller förädla” varumärkets och företagets möjligheter på marknaden. Ansiktet utåt och det dagliga mötet med kunden står personalen för. Varumärket speglas i deras individuella val av attityd.
 
I denna serie ger vi personalen en förståelse för de ”mjuka värdenas” betydelse. Vi talar mycket om den personliga inställningen, motivation, internt samarbete (över gränserna), delaktighet och ansvar. Det är ganska ovanligt att vi som kunder egentligen VET vad vi vill ha. Vårt jobb som säljare/ rådgivare blir alltså inte bara att tillfredsställa det behov kunden eventuellt säger att hon har, utan att därutöver även tillfredsställa de behov hon kanske skulle kunna ha samt de behov hon inte vet om att hon har. Med andra ord handlar det om att SKAPA behov genom att lyssna på kunden för att sedan sälja en idé, möjlighet eller lösning. Lyckas vi med det har vi inte bara gjort kunden verkligt nöjd, vi har även fått en ”vän för livet” – en stamkund.
 
Den riktiga nyckeln till framgång är den så viktiga tilläggsförsäljningen. Att utan att på minsta sätt ”pracka på” kunden extra varor gäller det att med hjälp av tilläggsprodukter göra kunden ännu mer nöjd.
 
Under fyra halvdagar arbetar vi med följande ämnen

  • Mötet med kunden
  • Omsorgsförsäljning
  • Butikens/restaurangens/företagets pengar
  • Praktisk säljträning

Coachande träning (personal)

I denna del tränar vi på det som vi har lärt oss i de tidigare föreläsningarna.

Projektets sponsorer