Enkät om servicenivån

Ålands Näringsliv genomför just nu en enkät om servicenivån på Åland.

Den anknyter till vårt projekt "Välkommen in". Genom att upprepa denna undersökning vill vi mäta besökarnas uppfattning av servicenivån på Åland.

Ni kan hänvisa era kunder till att fylla i enkäten helt anonymt. Ni hittar enkäten här.

Ni kan även skriva ut nedanstående A4-sida att sätta upp i dörren eller vid infodisken/kassan. QR-koden skickar kunden direkt till enkäten.

Projektets sponsorer