Välkommen in

 

 

Välkommen In är namnet på ett EU-projekt som Ålands Näringsliv genomför under år 2016-17. Projektet erbjuder utbildningar inom kundservice och försäljning riktat till verksamhetsidkare och personal för företag med konsumentkontakter inom olika branscher. 

Projektets målsättning är att skapa en ökad kompetens om kundservice och försäljning, ökad kunskapsnivå för arbetstagare inom olika sektorer, skapandet av krossektoriella nätverksgrupper samt skapandet av en märkbar skillnad i servicenivån på Åland.

Utbildningarna leds av Stig Fram som har en gedigen erfarenhet av kundservice och konsumentbeteende. Projektdeltagarna kommer att lägga ner över 4000 utbildningstimmar både inom teori och praktisk träning.

Projektet har över 400 deltagare, vilket ger en bred förankring i det åländska samhället. Vår målsättning är att kunder till åländska företag kommer att överväldigas av bra kundservice, vilket för med sig bättre kundmöten, ökad omsättning och mer konkurrenskraftiga åländska företag.

Välkommen In           

#välkommenin

 

Deltagare i projektet kan fylla i slututvärderingen här

 

 

Projektets sponsorer