Ungt Entreprenörskap

Ålands Näringsliv genomför under 2012-2015 projektet Ungt Entreprenörskap.

Längst ner på denna sida hittar du projektets slutrapport.

Bakgrund

Det åländska samhället har, trots sin litenhet, ett blomstrande näringsliv samt en välfärd i världsklass men orosmoln finns. Omsättningen hos de åländska bolagen har de senaste åren visat en negativ trend samtidigt som de flesta av de samhällsbärande företagen verkar inom s.k. mogna branscher.

Oroande är också att det i första hand enbart är de stora börsbolagen som står till grund för den åländska ekonomin vilket medför att det åländska samhället är ytterst beroende av ett fåtal företag. Detta i sin tur visar på hur sårbart Åland är. 

Målsättning

För att vi även i fortsättningen skall ha en välfärd krävs att vi hittar nya branscher och nya tillväxtföretag samt att vi odlar entreprenörskap.
Att hitta de nya entreprenörerna och nya framgångssagor kräver att vi arbetar gemensamt för att skapa ett mer entreprenöriellt Åland. Hur lyckas vi med det?

Inom f.d. Ålands Handelsläroverk och delvis inom Ålands Lyceum har det sen ett antal år tillbaka funnits något som heter Ung företagsamhet. Där har gymnasieungdomar fått lära sig hur ett företag sköts men även starta företag, s.k. UF-företag. Företag som drivs på samma sätt som aktiebolag men som är till för dem som är under 18 år. 

Projektet har varit mycket lyckat och nu är det dags att ta nästa steg. Nämligen utveckla ungt företagande till att omfatta utbildning av entreprenörer och kreativa tankegångar även hos elever i lågstadiet och högstadiet.

Sponsorer

Projektet Ungt Entreprenörskap finansieras av Ålandsbanken, Crosskey, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Alandia Försäkring samt Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Projektets sponsorer