Skraknästet

Åland vi har ett resultat!

Juryn har valt ut fem bidrag som nu har chansen att förverkliga sina ideer och ta del av prissumman på 10.000 euro. De kommer att grillas av Skrakarna på Ålands Näringsliv vårmöte den 12 maj kl 18.00 på Alandica. Det fanns även förslag utanför dessa fem som kommer att få vägledning och tillfälle att föra fram sina ideer i olika forum.

Alla bidrag omfattas av sekretess och därför kommer de som inte fick plats bland de fem, ej att omnämnas.

Välkommen på vårmöte med 12 maj.

Juryn

Anders Ekström, VD Ålands Näringsliv
Fredrik Karlström, Näringsminister
Linnea Johansson, Näringschef
Lotta Berner-Sjölund, VD Visit Åland
Dan Backman, Näringslivsutvecklare

Skrakarna

Johanna Backholm, VVD Paf
Carin Holmqvist, VD Ålands Investerings Ab
Emilia Kinnunen, framgångsrik Sommarlovsentreprenör
Håkan Clemes, VD Andelsbanken
Henrik Lundberg, VD Posten Åland