Projekt AX

Bakgrund

Ålands Näringsliv hade under 2009 och 2010 från åländska företag och organisationer uppfattat att det fanns ett klart behov av att ”någon borde göra något” åt de problem som på ett eller annat sätt relaterade till Åland på Internet.

Införandet av ax-domänen skulle skänka Åland stora möjligheter att profilera sig, stärka sitt varumärke och nå nya marknader. Då tog dock Åland inte tillfullo tillvara denna möjlighet då implementeringen inte skett fullt ut.

Ålands Näringsliv drev därför ett projekt – kallat Projekt AX – där Strax Kommunikation tillsammans med Consilia fick uppdraget att genomföra det.

Syfte

Syftet med projektet är att stärka det åländska varumärket på Internet och först och främst förtydliga och förbättra kommunikationen om domännamnet i omvärlden på både svenska och engelska.

Hejdå till aland.fi!

Projekt.ax hade även flera definierade fokusområden. En av de prioriterade åtgärderna var att avsluta användningen av aland.fi i webbadresser och e-post-klienter. I framtiden bör man endast använda .ax.

Under projekttiden undersöktes hur omfattande det är att avsluta all aland.fi-användning. Där bistod vi naturligtvis näringslivet med tydliga instruktioner hur vi bäst skulle gå tillväga för att migrera bort från aland.fi.

Företag ut på Google Maps

Men en annan del av projektet handlade om att se till att åländska företag har korrekta uppgifter i Googles karttjänst. För företag inom export- och besöksnäringen är Googles karttjänster ett viktigt skyltfönster. Tyvärr är många uppgifter om företag på Åland förlegade eller helt felaktiga. Företagen kan ofta själva uppdatera sina uppgifter. Här finns hjälp och instruktioner!

Projekt.ax avslutades 31.12.2013.

Hela slutrapporten kan du läsa här.

Styrgrupp 

Niclas Jansson Crosskey
Marknadschef Posten Åland
Daniel Dahlén, Ålcom
Lewi Wikbäck Ålandsbanken
Andreas Dahlén, Sakkunnig
Anders Ekström, Ålands Näringsliv
Ewa Danielsson Ålands Näringsliv

Projektets finansiärer

Projektet finansierade av Ålandsbanken, Crosskey, Posten Åland, Strax Kommunikation, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Carus PBS, Ålcom, Ålands Landskapsregering och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.