Leda företag mot hållbarhet

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Hållbart företagande handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan. 

Det finns många fördelar med att tänka hållbart. Att driva ditt företag på ett hållbart sätt innebär att du använder dina resurser mer effektivt, förbättrar konkurrenskraften och skapar nya affärsmöjligheter. Att utnyttja resurserna smart innebär att du tänker på konsekvenserna och samtidigt minskar kostnaderna. Kanske kan du använda resurser på ett smart sätt som både minskar negativ miljöpåverkan och ökar den positiva påverkan? Till exempel kan du se över energiförbrukning och avfallshantering. En del jobbresor kanske kan ersättas av videokonferens?

Sätt upp mål utifrån var du är idag
Till att börja med behöver du se på själva verksamheten; vad gör du idag som är positivt eller negativt ur hållbarhetssynpunkt? Många företag jobbar med hållbarhet utan att tänka på det. När du inventerat var företaget står i nuläget kan du formulera en större målbild av vart du vill nå i framtiden. På vilket sätt vill du påverka samhället till det bättre? Att du jobbar med hållbarhetsfrågor i företaget kan lyftas upp och bli en naturlig del av företagets identitet och marknadsföring.

Ta reda på vad kunder och leverantörer tycker
För att hållbarhetsarbetet ska vara relevant måste det vara relevant för dina kunder och leverantörer. Ta reda på hur efterfrågan ser ut i din bransch och vad kunderna tycker är viktigt när det gäller hållbarhet. Om du är återförsäljare av miljöcertifierade produkter kan även leverantörer komma att ställa krav på att du håller en viss standard i ditt hållbarhetsarbete.

Positiv och negativ påverkan
Försök att maximera företagets positiva påverkan och minimera den negativa påverkan. Det kan handla om att resa så miljövänligt som möjligt och att se över resursförbrukningen vid kontorsarbete (till exempel pappersåtgång). Även aktiviteter för att minska miljöpåverkan från inköpt kontorsmaterial, frukt, kaffe, te och mjölk är något att ta hänsyn till.

Börja med det som går att mäta - Minska energiförbrukning
När du har analyserat din verksamhet är det enklast att börja med sådant som är mätbart. Det som går att mäta kan du också sätta ett värde på.

Välj ut några få saker att börja med som är mätbara i volym eller vikt, till exempel förbrukning av vatten, drivmedel, papper, el och kemikalier. Elräkningen, vattenräkningen och andra räkningar är bra redskap för att räkna ekonomiskt på om åtgärden ska genomföras eller inte. Hållbarhetsarbetet blir på så sätt väldigt konkret, vilket är bra för engagemanget.

Hållbarhetsarbete tar tid
Det är viktigt att förstå att ett hållbarhetsarbete tar lite tid att införa. För att lyckas krävs det till att börja med ett engagemang och intresse. De flesta småföretagare har ofta så mycket att göra att ytterligare aktiviteter riskerar att bortprioriteras. Försök avsätta tid under veckan att följa upp och utveckla hållbarhetsarbetet. Fördelen med hållbarhetsarbete, till skillnad från mycket annat, är att affärsnyttan syns direkt i form av sparade kronor.

Praktiska tips och åtgärder

För att leda din verksamhet till hållbarhet finns ett antal enkla saker du kan göra, saker som också bör ingå i din checklista:

Leverantörer
- Är leverantören certifierad inom områden som är viktiga för dig (miljö, säkerhet, kvalitet, etc)?
- Sker transporter på ett miljövänligt sätt?
- Finns kunskapen att ge dig information om vad produkter innehåller och hur de påverkar människor och miljön?
- Har leverantören tydliga etiska regler och uppföranderegler som stämmer med dina krav?
- Har leverantören en god ekonomi som skapar långsiktighet?
- Har leverantören bra rutiner för att utbyta information?

Miljömässiga och sociala aspekter

- Minska energianvändningen genom effektivare användning av värme och ventilation.
- Minska energianvändningen genom att bättre styra din tillverkning.
- Byt ut ljuskällor mot lågenergi.
- Byt till förbruknings- och insatsprodukter som ger mindre avfall.
- Kolla energianvändningen, avfall och utsläpp när du tänkt använda nytt material, nya maskiner och ny utrustning.
- Kolla om du kanske tjänar totalt genom exempelvis bättre trivsel och mindre energianvändning även om en viss maskin eller ett visst material är dyrare än ett alternativ.
- Kolla om du kan förbättra hur du informerar och kommunicerar till intressenterna.
- Kolla om din verksamhets transporter. Kanske kan transporter som kräver mindre energi och underhåll användas.

Nyttiga länkar: 
Beyond Intent Quick Scan - snabbtest med hållbarhetsaspekter 
Gör en Hållbarhetspolicy: 
Målformulering och indikatorer
Olika andra användbara verktyg: 
Här har företagarna i Sverige samlat matnyttig info om hållbarhet för företag:
CSR kompassen - goda tips hur göra?
Miljäledningspraxis för olika typer av företag/organisationer

Klimatkompassen - Räkna ut ditt företags koldioxidutsläpp

MILJÖCERTIFIERING/MILJÖDIPLOMERING:

- Varför miljödiplomera verksamheten?

Att miljödiplomera verksamheten är ett sätt att skapa ordning och reda i miljöarbetet, det underlättar också kommunikation av verksamhetens miljöarbete.

- Resurseffektivisering inom bland annat energi, avfall, sophämtning och lager
- Kunna vara med i upphandlingar där miljökrav ställs
- Skapa engagemang hos anställda
- Bli konkurrenskraftigare mot kunder
- Få en oberoende granskning av miljöarbetet och ökad trovärdighet
- Mindre påverkan på miljön
- Långsiktighet och hållbarhet i verksamheten

Här kan ni se och höra vad Annika Lundgren Thomsson som arbetat med miljödiplomering av sitt företag i många år säger om vinsterna med att vara miljödiplomerad

Exempel: Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas - Vilka krav ställs på verksamheterna? 

Exempel 2: Miljödiplomering av event

Inte helt lätt - att märka rätt

Att miljömärka sina produkter och tjänster blir allt viktigare för affärerna. Det gäller oavsett om dina kunder är privatpersoner, myndigheter eller företag. För att vara trovärdig krävs dock att du har en miljömärkning värd namnet.
Oron för vad som håller på att hända med klimatet har fått de flesta av oss att fatta klimatsmartare beslut. Att handla miljömärkt har blivit mainstream och de flesta är beredda att betala extra för mindre miljöbelastande produkter visar alltfler undersökningar.

När myndigheter och företag dessutom ställer krav på miljömärkning är det inte längre bara lönsamt för miljön att miljömärka sina produkter och tjänster - utan också nödvändigt för affärerna. Tre av fem småföretag menar också att de fått nya kunder eller behållit gamla på grund av företagets miljöanpassning visar en undersökning från Företagarna i Sverige.

Klimatsmart duger inte

Det är många som vill rida på den gröna vågen, men det duger inte att bara kalla sig och sina produkter gröna, klimatsmarta eller miljömedvetna utan det är riktig miljömärkning som gäller, så kallad Typ 1-märkning. Typ 1 innebär att tjänsten eller varan kontrollerad av en oberoende tredje part och det finns bara ett fåtal miljömärkningar att välja på. Det är i första hand Krav, Bra miljöval, TCO, EU-blomman och Svanen, säger Per Ribbing, informatör på Svanen.

Alternativ för små företag

De flesta miljömärkta tjänster och produkter kommer från större företag, men det finns även småföretag inom till exempel tryckeri, restaurang och hotell som är Svanenmärkta. För småföretag vars produkter eller tjänster inte kan miljömärkas finns alternativ som till exempel Svanenklubben. Den är öppen för alla företag och organisationer som vill bli mer miljöanpassade, oavsett verksamhet. Som medlem lovar man att välja miljömärkta alternativ när man gör sina inköp. Medlemmarna får också en logotyp att visa upp för att marknadsföra sitt miljöarbete.

Återstår fortfarande att välja miljömärkning. En viktig faktor vid val kan ju vara vilken märkning som kunderna är mest bekant med. Svenska Coop frågade tidigare i år 6 000 medlemmar om vilka märken de kände till. 89 procent kände till Krav, 82 procent Svanen. EU-blomman som är den europeiska motsvarigheten till Svanen kände bara 22 procent till. Bra miljöval kände 64 procent till.

De mest välkända miljöstämplarna:

Svanen - Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Idag finns Svanen på 68 olika grupper av varor och tjänster.
www.svanen.nu

Krav - Krav-märket sitter på mat som har producerats ekologiskt.
www.krav.se

EU-blomman - EU: s motsvarighet till den nordiska Svanen.
www.svanen.nu/blomman

Bra miljöval - Naturskyddsföreningens miljömärke. Omfattar både varor och tjänster.
www.naturskyddsforeningen.se/bramiljoval

ÖVRIGA INTRESSANTA LÄNKAR:
ÅSUB statistik på ämnet hållbarhet

Har du frågor kring detta kontakta 
Anders Ekström
Tel; 529300

Är du intresserad av nätverket för Hållbart Byggande kontakta Therese Ling

Projektets sponsorer