Business Lab Åland

Business Lab Åland - En unik chans att utveckla ditt företag

Högskolan på Åland och Ålands Näringsliv, tillsammans med Ålands Landskapsregering, Ålands Utvecklings Ab och ett antal partnerföretag erbjuder dig som vill starta och utveckla företag en unik möjlighet.

Tanken bakom Business Lab är att hjälpa företagare att komma ut på marknaden och att stimulera entreprenörer. Man behöver dock inte vara studerande på högskolan för att delta. 

Vem kan ansöka?

Har du en företagsidé som du vill utveckla och känner att du vill ha stöd och råd i din process så har du hittat rätt. 
Grundförutsättningarna är att du är minst 18 år. Övre åldersgräns finns inte.

Ansök till Business Lab Åland

Du ansöker till Business Lab Åland genom att skicka en beskrivning av vad du vill göra till projektledare Britt Biskop. Du kan även kontakta Ålands Näringsliv för mer information samt läsa mera på Business Labs egen hemsida

Business Lab Åland har två ansökningsrundor per år. Vi har tar in 2-4 företag per gång. Viktigast är personerna bakom företaget och deras förmåga att övertyga andra om att de kan och vill utveckla företaget. Affärsiden, bransch eller teknologisk inriktning har mindre betydelse. Grundtanken är att företag i Business Lab Åland har en så färdig ide att den kan säljas till kund och att tiden i labbet fokuseras till försäljning.

Din ansökan skall vara fritt formulera men det är bra om den inkluderar t.ex. följande:

 • Affärsidé, vad skall du sälja? Målgrupp (till vem).
 • Hur skall du sälja (kanaler). Pristankar
 • Konkurrenter. Din finansieringssituation, 
 • Skalbarhet (idén i det lilla startupp stadiet och möjligheten framöver)
 • Vad krävs för att lyckas?
 • Vilken hjälp ser du att är viktig för dig i Business Lab.
 • Tidsplanering. Styrkor och svagheter med din idé.

Vi önskar att sökande har följande kriterier:

 • Aktiebolag, ägarna minst 18 år
 • Team, bolaget ska ha minst 2 ägare
 • Önskemål om redan aktiva kunder (ej släkting)
 • Affärsidén ska vara skalbar och produkten nära att säljas på marknaden
 • Tydlig tillväxtambition
 • Hur finansierar du ditt leverne och eventuella investeringar under dina 8 månader i Business Lab.

Nu är höstens ansökningsperiod öppen, deadline är 30.8.2017, läs mera här.

Vad sker sen?

När du sökt kommer Business Lab att kontakta dig för genomgång av din ansökan. Du blir kallad till ett möte, där du kommer att få presentera din affärsidé och målsättningar för en urvalsgrupp. Du får 10 minuter för presentationen som följs upp av 10 minuters frågestund från urvalsgruppen. 

Var beredd att svara på frågor om affärsidén och er själva samt hur ni ska finansiera er tid i labbet.

Urvalsgruppen tar ett beslut och detta meddelas dig några dagar efter presentationen. Om du inte kommer med i Business Lab så är det bara att söka in igen. Två gånger per år görs urvalen. Urvalsgruppen består av:

 • Fredrik Karlström (företagare),
 • Edvard Johansson (Rektor vid Högskolan på Åland),
 • Carin Holmqvist (professor vid Handels i Stockholm och en av grundarna till Business Lab Stockholm),
 • Susanne Olofsson (företagsrådgivare Ålands Näringsliv) 
 • Linnéa Johansson (avdelningschef näringsavdelningen vid Landskapsregeringen).

Vilken hjälp kommer jag att få?

Inom Business Lab-konceptet finns flera olika verktyg.

 • Idag finns 4 partner företag som alla vill att du lyckas i ditt företagande och dessa ställer upp med minst 4 gratis möten inom sitt specialist områdena (bokföring, ekonomi, juridik och kommunikation).
 • Utöver detta finns en projektledare som kommer att coacha dig så du kan nå dina uppsatta mål.
 • Dessutom finns det möjlighet att delta i bl.a. en försäljningskurs redan i projektets uppstartsskede.
 • Gemensamma kontorslokaler centralt i Mariehamn.

Vad ger detta mig?

Vårt mål är att ge dig en bra start. Vi har ramverket på plats i form av de bästa partnerföretagen, coachning och centrala lokaler. Resultatet av dina 8 månader är helt avhängigt av ditt engagemang och brinnande intresse av att lyckas. Vill du satsa så satsar vi på dig.

Partnerföretag

Projektets partnerföretag representerar ämnesområdena finansiering, skatter, redovisning, juridik, prissättning, säljkunskap och marknadskommunikation.

Strax Kommunikation
DKCO Ab
Ålandsbanken Abp
Ålands Företagsbyrå Ab

 

Välkommen till Business Lab Åland