Turism- och Restaurangutskottet

Historik

Turism- och restaurangutskottet bildades 2011.

Turism- och restaurangutskottets syfte

Utskottets syfte är att tillvarata branschernas intressen samt aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv.

Turism- och restaurangutskottets medlemmar 2018

  • Ann-Louise Djupsund (Hotell Arkipelag/Ålands Näringsliv) - ordförande
  • Jenny Björklund (Smakbyn)
  • Hubertus von Frenckell (Käringsund Resort & Conference)
  • Stig Grönlund (Restaurang Indigo)
  • Dennis Jansson (Ångbåtsbryggans Äventyrsgolf)
  • Patrik Larsson (Larssons vattensport)
  • Fredrik Björklund (Rederi Ab Eckerö)
  • Lotta Berner-Sjölund (Visit Åland)
  • Caroline Lepistö (Åland Hotel Group)