Turism- och Restaurangutskottet

Historik

Turism- och restaurangutskottet bildades 2011.

Turism- och restaurangutskottets syfte

Utskottets syfte är att tillvarata branschernas intressen samt aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv.

Turism- och restaurangutskottets medlemmar 2022

  • Ann-Louise Djupsund (Hotell Arkipelag)
  • Jenny Björklund (Smakbyn)
  • Hubertus von Frenckell (Käringsund Resort & Conference)
  • Stig Grönlund (Restaurang Indigo)
  • Dennis Jansson (Ångbåtsbryggans Äventyrsgolf)
  • Maria Hellman-Aarnio (Eckerölinjen)
  • Lotta Berner-Sjölund (Visit Åland)
  • Caroline Lepistö (Ålandhotels)

Aktuella frågor inom Turism- och restaurangutskottet

  • Alkohollagstiftningen för restauranger - förenkling av åländska lagen med modell från rikets lag som ändrades i mars 2018.
  • ÅMHM:s avgifter till branschen.