Byggutskottet

Historik

Ena delen av utskottet var ursprungligen ett sammansatt utskott inom "Bygg- och industriutskottet". 2018 särskildes "bygg" och bildade ett eget utskott tillsammans med "Maskinentreprenörerna" som i sin tur bildades 2013 då föreningen "Infra Åland" fusionerades med Ålands Näringsliv. 

Byggutskottets syfte

Utskottets syfte är att tillvarata branschernas intressen samt aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv. Vidare ska utskottet bistå kontoret med sakkunskap gällande remissvar.

Byggutskottets medlemmar 2018

  • Lillemor Eckerman (Karlssons Gräv Ab)
  • Jan-Erik Eklund (Eklunds fastigheter)
  • Ture Eriksson (Varggropens Sand Ab)
  • Sussie Henriksson (VVS Kylcenter)
  • Bo Jansén (Bergsprängaren Bo Jansén) - ordförande
  • Tore Karlsson (Åkeri Söderström & Karlsson)
  • Kim Wahlsberg (Firma Kim Wahlsberg)
  • Anders Ekström (Ålands Näringsliv)