Byggutskottet

Historik

Ena delen av utskottet var ursprungligen ett sammansatt utskott inom "Bygg- och industriutskottet". 2018 särskildes "bygg" och bildade ett eget utskott tillsammans med "Maskinentreprenörerna" som i sin tur bildades 2013 då föreningen "Infra Åland" fusionerades med Ålands Näringsliv. 

Byggutskottets syfte

Utskottets syfte är att tillvarata branschernas intressen samt aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv. Vidare ska utskottet bistå kontoret med sakkunskap gällande remissvar.

Byggutskottets medlemmar 2019

  • Bo Jansén (Bergsprängaren Bo Jansén) - ordförande
  • Jan-Erik Eklund (Eklunds fastigheter)
  • Sussie Henriksson (VVS Kylcenter)
  • Kristian Lundström (Ålands Schakt Ab)
  • Anders Ekström (Ålands Näringsliv)

Aktuella frågor inom Byggutskottet

  • Offentlig upphandling på Åland i praktiken
  • Hållbarhet inom byggsektorn