Varför mentorskap?

Mentorskap handlar om att inspirera, utmana och utveckla människor. Mentorskapet innebär att en person med erfarenhet inom ett visst område, behöver inte vara en äldre person, erbjuder sin kompetens, erfarenhet, tid och sitt nätverk till en person som vill utvecklas. 

För att utvecklas som person är det viktigt att man hela tiden utvecklar sin kunskap, erfarenhet och insikt. Ett sätt att göra det på är genom mentorskap. Genom mentorskapet får du ta del av den kunskap, erfarenhet och nätverk som din mentor under lång tid har samlat på sig.

I mentorn får du ett stöd som kan hjälpa dig vidare i olika situationer och i din utveckling. Ålands Näringslivs mentorprograms målgrupp är (nya) företagare som vill ha hjälp och stöd att utveckla sitt företag och sig själva som företagare.

En mentor kan vara till hjälp i olika situationer och faser i livet. Det kan vara när du tar din första chefsroll, när du är ny på arbetsmarknaden, när du ska starta ett företag, när du går in i en ny roll, och så vidare. För att mentorskapet ska resultera i långvariga effekter krävs en struktur och ett planerat upplägg. Därför får deltagare och mentorer som deltar i Ålands Näringslivs mentorprogram ta del av stöddokument samt delta i en uppstartsträff där mentorskapets delar presenteras

En stor fördel med mentorskapet är att det pågår under en längre tid, till skillnad från olika kurser som kanske är några dagar, träffas mentorn och adepten under en längre tid och har flera möten vilket gör att utvecklingen inte stannar av. Utvecklingen pågår under en längre tid och följs kontinuerligt upp i och med de inplanerade träffarna. Därför är det viktigt att den som vill delta i mentorprogrammet avsätter tid och tar det seriöst; det vill säga är förberedd inför träffen med mentorn. Det är adepten som har störst ansvar för att mentorskapet blir lyckat. 

Tänk på att det är adepten som ansvarar för vilka saker ni diskuterar på träffarna (det är adeptens frågor och utmaningar som diskuteras). Mentorns roll är att vara handledande och coachande i diskussionen samt ansvara för att hålla sig till ämnet.

För ett lyckat mentorskap är det viktigt i rollen som adept att du är nyfiken och ödmjuk i att söka kunskap och erfarenhet. Förbered dig genom att göra tydligt för dig själv vad du vill ha ut av mentorskapet och varje träff. 

 

Tycker du att det låter intressant med mentorskap? Fyll i en anmälan här

 

Ålands Näringslivs mentorprogram är kostnadsfritt för deltagarna och ingen ersättning betalas till mentorerna. Mentorprogrammet är en del avÅlands Näringslivs projekt Utveckla framtidens företag REACT. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och pågår fram till 28.2.2023.