Sista ansökningsdag för kostnadsstödet är den 31 maj

Ansökan görs på statskontorets hemsida här 

Kostnadsstödet är avsett för företag som på grund av coronapandemin har förlorat över 25 procent i omsättning jämfört med referensperioden och som därför har det svårt att klara sina oflexibla kostnader och lönekostnader.

Den sjätte perioden av kostnadsstöd är i första hand avsedd för företag inom turist- och restaurangbranschen och evenemangsbranschen som har drabbats av lindrigare begränsningsåtgärder. Kostnadsstöd kan också sökas av ett företag vars verksamhet eller där en betydande del av kundkretsen berörs av begränsningar.