Projektet "Sommarpraktikant 2022"

Landskapsregeringen finansierar för tredje året i rad sommarpraktikplatser för unga ålänningar.

Ålands Näringsliv genomför projektet med finansiering från Ålands strukturfondsprogram 2014 – 2020, Europeiska socialfonden.

Under sommaren 2022 kommer det finnas 160 jobbsedlar för ungdomar  födda 2004, 2005 och 2006 att söka. 

Anmälningstiden är mellan 2-20 maj. 

Läs mer om Sommarpraktikant 2022 här.