Nya regler kring prismärkning vid kampanjer

En lagändring i konsumentskyddslagen innebär en förändring av reglerna kring prismärkning vid rabatter och realisationer. Konsumenten ska utöver rabattpriset eller erbjudandet för varorna, informeras om lägsta priset till vilket varorna har sålts till konsumenterna under 30 dagar före kampanjen. Även om närmare riktlinjer ännu saknas så måste företag vara beredda att tydligt ange det lägsta priset under 30 dagar för breda kampanjer för varje produkt, till exempel på en prislapp, i en tabell i omedelbar närhet av produkten eller i en produktförteckning i nätbutiken.

Ändringen baseras på det så kallande Omnibusdirektivet som antagits inom EU och som ska införas i nationell lagstiftning i EUs samtliga medlemsländer. Lagstiftningsprocessen är försenad i Finland och Omnibusdirektivet ska börja tillämpas redan den 28 maj 2022 i medlemsstaterna. Riktlinjer för hanteringen av rabatter och realisationer uppdateras efter lagen trätt ikraft av konsumentombudsmannen vid Konkurrens- konsumentverket (KKV). Bland annat Finsk handel har kritiserat förseningen av den nationella implementeringen av direktivet, vilket innebär svårigheter för företag att anpassa sig till det nya regelverket.