Krav på uppgörande av Plan för användning av utrymmen

Landskapregeringen informerade på sitt senaste pressinfotillfälle den 5 januari om att aktörer och innehavare av lokaler måste uppgöra en plan. Detta från måndag 10 januari och i akt o mening att förebygga risken för smitta till följd av närkontakt mellan kunder och de som driver och ansvarar för verksamheten ifråga.

I praktiken innebär detta att tex en butik begränsar antalet kunder som samtidigt kan vistas i lokalen och att det finns möjlighet att sörja för god hygien. Restauranger har sedan tidigare verkat enligt detta och även uppgjort motsvarande plan.

Du hittar mera info om detta på Landskapsregeringens hemsida om covid, se länken här liksom länken till mallen för uppgöranden av ovan nämnda plan:

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/article/planeringsmall-58hss.pdf

https://www.regeringen.ax/nyheter/landskapsregeringens-beslut-om-anvandningen-utrymmen-kunder-deltagare