ESF Projekt Vi Välkomnar Fler är i gång!

Ålands Näringslivs driver projektet “Vi välkomnar fler”, som är ett projekt godkänt av Ålands landskapsregering och finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Att välkomna fler utgör även ett av Ålands Näringslivs fastslagna fokusområden för tiden 2021-24.

Projektledare Viktoria Olsson, kommer under projektets gång att hjälpa utrikesfödda, utanför de nordiska länderna, som befinner sig på Åland att finna sin jobbmöjlighet och bosätta sig här. Eftersom nyckeln till jobb i många fall är kontakter, nätverk och tillgång till information, är ett fokusområde inom projektet att skapa strukturer och vägar som gör att nyanlända personer får tillgång till dessa "nycklar". 

Under projektets gång kommer det att framföras olika aktiviteter och evenemang, erbjudas vägledning till arbete för individer och stärkas samarbete mellan olika åländska aktörer som arbetar med integrations- och arbetsmarknadsfrågor.

Har du frågor?

Vid frågor som angår projektet kontakta Viktoria Olsson.

Kontaktuppgifter hittar du här.