Deadline för att lämna in fakturor för sommarpraktikant 2022

Har du haft en sommarpraktikant i sommar? Här är information om fakturering och betalning. 

Fakturering i slutet av sommaren 

Arbetsgivaren får fakturera Ålands Näringsliv 1000,- (0 moms, bidrag från socialfonden) efter att arbetsavtalet med ungdomen har löpt ut. Som bilaga till fakturan ska ungdomens lönespecifikation läggas, ungdomen ska få utbetalt en nettolön om minst 1.000 euro. Lönebikostnader står arbetsgivaren för. Deadline att skicka fakturan till Ålands Näringsliv är 6.9.2022.

Uppgifterna kan mailas till therese.ling@naringsliv.ax

På grund av att detta är ett ESF-projekt som kräver viss handläggning, sker betalningen av fakturan senast under oktober 2022.

Arbetsgivaren bör svara på utvärderingsenkäten som Ålands Näringsliv skickar ut under september. 

 

Mer information hittar du här.