Barometern - bedömning av Ålands landskapsregerings insatser under höst och vinter 2021

Ålands Näringsliv kommer ut med en barometer tre gånger per år där Ålands Näringsliv sätter betyg på Ålands landskapsregering.

Hantering av löpande näringslivsärenden - vitsord: 8

Hantering av pandemin – helhetsperspektiv - vitsord: 7+

Näringslivspolitik: Landskapets budget för 2022 – vitsord: 7-

Hantering av relationer med riksregeringen – vitsord: 6

Läs hela barometern i den bifogade filen nedan: