Arbetsgivare - undersökning gällande sysselsättning för ukrainska medborgare

Ålands Näringsliv undersöker på uppdrag av Landskapsregeringen möjligheten för åländska arbetsgivare att bistå ukrainska medborgare med (tillfälliga) jobbtillfällen.

Vi är därför tacksamma om du och ditt företag kan medverka i detta angelägna ärenden genom att fylla i en enkät.

Tidsåtgång cirka 2 min.

Länk till enkäten