Anmälan till Sommarpraktikant 2022 har nu stängt

Anmälan till Sommarpraktikant 2022 stängde den 20.5.2022 kl.23:59. Antalet anmälningar uppgår till 254 stycken, vilket innebär att de 160 jobbsedlar som finns kommer att delas ut genom lottdragning bland samtliga som anmält sig. Lottdragningen sker i samarbete med ÅSUB som slumpmässigt kommer att välja ut 160 ungdomar som får varsin jobbsedel.

Inom en vecka kontaktar vi alla anmälda ungdomar per e-post (kom ihåg att även kolla din skräppost). I e-postmeddelandet meddelar vi om du har fått en jobbsedel, samt vad nästa steg är.

Om någon ungdom blir förhindrad att använda sin jobbsedel kommer dessa att ges till övriga anmälda enligt en slumpmässigt framtagen reservlista. Målsättningen är att samtliga 160 jobbsedlar delas ut och används.

Mer information om projektet hittar du här.