Tullen föreslår förenkling i skattegränshandeln för företag

Förändringen som tullen nu presenterat berör ändring av Tullens föreskrift 2/2021 om tullklareringsformaliteter för unionsvaror vid varutransporter mellan landskapet Åland och övriga Finland.

Ändringen skulle främst bestå i att Tullen  föreslår ett deklarationsförfarande med periodisk deklaration i två steg där importören i det andra steget inger en periodisk deklaration senast den sista dagen i månaden efter importmånaden. Med den periodiska deklarationen lämnas uppgifterna om de varor som under en kalendermånad mottagits från en säljare. Detta skulle vara en betydande skillnad mot gällande två stegsförfarandet idag där varje försändelse ska deklareras senast inom tio dagar. Förfarandet skulle vara tillgängligt för alla momsregisterade företag

Detta anser Ålands Näringsliv skulle vara en förenkling och förbättring av det förfarande som infördes av tullen den 1.9.2021. Fortfarande finns utmaningar kvar, främst gällande tullens nya deklarationssystem samt gällande det så kallade "audit-trail" kravet.