Sommarpraktikant 2021 inne i sin slutfas

ESF-projektet Sommarpraktikant 2021 är nu inne i sin slutfas. Alla ungdomar har avslutat sitt sommarjobb och arbetsgivarna har fått sina lönekostnader ersatta (per faktura, totalsumma 1000 euro per företag).

 

Sommarpraktikant 2021 riktade sig till ungdomar födda mellan år 2002-2005. Syftet med projektet var att underlätta för ungdomar att få en sommarjobbsplats. Målet var att 220 stycken ungdomar skulle få ett sommarjobb på minst 4 veckor under perioden 1.6-31.8.2021.

315 st ungdomar anmälde sig till projektet och därmed behövdes en lottdragning för att avgöra vem som skulle få en jobbsedel. Med hjälp av ÅSUB lottade vi ut 220 jobbsedlar som var värda 1000,- st.

Ett av våra mål med marknadsföringen var att få en så stor regional spridning som möjligt, och vi lyckades få in anmälningar från ungdomar i 15 av Ålands 16 kommuner. Sottunga är den kommun som uteblev. De branscher som lockade flest ungdomar var inom hotell- och restaurangverksamhet, handeln, bygg och jordbruk.

En arbetsgivare hoppade av under projektets gång och därmed har 219 stycken ungdomar jobbat i sommar. 

 

Alla 219 ungdomar har svarat på vår utvärderingsenkät. 

40 % av ungdomarna trodde inte att de hade fått ett sommarjobb om de inte blivit beviljade en jobbsedel via projektet.

 

Det har varit ett lyckat projekt och vi är tacksamma för all feedback vi har fått!