Reglerna för näringsrätt uppdateras

Den 18.2 beslutade Ålands landskapsregering om en en ändring av tillståndsprinciperna för näringsutövning på Åland. Från och med nu räcker det att minst en ordinarie styrelseledamot har hembygdsrätt eller har bott på Åland de senaste fem åren.

På landskapsregeringens hemsida citeras Harry Jansson, vicelantråd: "Det finns en bred politisk konsensus kring att vi ska lindra styrelsekravet. Näringslivets stora behov av ett moderniserat regelverk och den negativa ekonomiska utvecklingen i samhället till följd av corona-pandemin gör att vi anser att det finns ett behov av att vidta omedelbara åtgärder som stärker det åländska näringslivets förutsättningar och ökar attraktionskraften. Vi tror att det här är ett efterlängtat beslut, säger vicelantråd Harry Jansson. "

Mera information finns att läsa på landskapsregeringens hemsida.