Rapportering av skattegränsproblem

Tullen införde ett nytt deklarationssystem den 1.9.2021, detta tillsammans med ändrad momslagstiftning den 1.7.2021 har bidragit till ökad administrativ börda för företagen.

Vi behöver nu få in feedback och exempel på konkreta problem som företag upplever gällande handeln över skattegränsen. Detta kommer sedan att lyftas fram på myndighets- och politisk nivå både lokalt och i nationellt. Vi önskar få era kommentarer så snart som möjligt, helst senast den 5 oktober 2021. Klicka här för att besvara enkäten om skattegränsproblem för företag.