Övergångstiden för åländska skattegränsdeklarationer har upphört

Från den 1 september 2021 måste varor som levereras över skattegränsen mellan Åland och övriga Finland, deklareras elektroniskt i Tullens tullklareringstjänst eller genom meddelandeklarering. Deklarationen kan antingen inges på förhand eller senast vid ankomst eller avgång över skattegränsen. Det har under övergångsperioden 19.4-31.8.2021 varit möjligt att även lämna deklarationer via t.ex. tullens webropol-blankett.