Övergångsperiod införs för tulldeklarationer

Tullen meddelade under onsdagen att det införs en övergångsperiod gällande inlämnande av tulldeklarationer i handel mellan Åland och övriga Finland. Övergångsperioden är 19.4-31.8.2021 och under denna tid kan momsregistrerade företag i handeln mellan övriga Finland och Åland inlämna tulldeklarationer antingen i det nya deklarationssystemet eller som tidigare.