Ny möjlighet att anställa med sysselsättningsstöd

Företag kan göra en intresseanmälan att anställa eller återanställa arbetslös/permitterad person. Ålands landskapsregering har beslutat att finansiera lönekostnaden med minst 75 procent för företag som anställer en person som är arbetssökande hos Ålands arbetsmarknads och studiesevicemyndighet (AMS). Intresseanmälan är en icke-bindande anmälan som delges till AMS som behandlar och administrerar intresseanmälan.

Sysselsättningsstödet kan beviljas för maximalt sex månader under perioden 1 september 2021 - 31 maj 2022. Du kan om du vill ansöka om fler personer.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för anställning av arbetslös person:

 • Personen måste ha varit arbetslös i sammanlagt 90 dagar under de 12 senaste månaderna före anställningen..
 • Arbetsuppgifterna ska vara sådana som kompletterar den normala verksamheten.
 • Lönen ska vara kollektivavtalsenlig.
 • Arbetstiden måste överstiga 80% av den normala arbetstiden inom er bransch och enligt gällande kollektivavtal. Anställs en arbetslös med nedsatt arbetsförmåga ska arbetstiden vara minst 50%.
 • Anställningsförhållandet kan starta tidigast den 1 september 2021.
 • Stödet kan beviljas för maximalt sex månaders anställning.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att återta heltidspermitterad eller återanställa uppsagd person:

 • Personen måste ha varit arbetslös i sammanlagt 90 dagar under de 12 senaste månaderna före anställningen.
 • Den arbetslösa/permitterade måste ha varit permitterad på heltid eller uppsagd i mer än tre månader före stödet söks.
 • Lönen ska vara kollektivavtalsenlig.
 • Arbetstiden måste överstiga 80% av den normala arbetstiden inom er bransch och enligt gällande kollektivavtal. Återtas/återanställs en person med nedsatt arbetsförmåga ska arbetstiden vara minst 50%.
 • Anställningsförhållandet kan starta tidigast den 1 september 2021.
 • Stöd kan beviljas för maximalt sex månaders anställning.

Du kan som företagare gör intresseanmälan här