Ny enkät om effekterna av pandemin för företagen

Vi lanserar en ny enkät om effekterna av Coronaviruset. Du hittar enkäten här.

Ålands Näringsliv försöker kontinuerligt informera myndigheter om företagens situation. I rådande läge kan situationen ändras väldigt snabbt, det är därför viktigt att vi har uppdaterad information. Svaren ligger som grund i våra kontakter och kommnuikation med myndigheter. 

Enkäten bygger på samma frågor som vi ställde i våras och efter sommaren. 

Att svara på enkäten tar bara ett par minuter Du kan också ta dig tid för att kommentera och förmedla dina åsikter.

Tack för att du deltar!