Näringslivet med på Gröna Löften

Ålands Näringsliv vill genom ett intentionsavtal med Ålands Landskapsregering och Bärkraft.ax medverka till att minska nedskräpningen av Östersjön. Detta i enlighet med Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.

- Tanken är att de åländska företagen ansluter sig till avtalet och därmed aktivt medverkar till att kraftigt minska mängden plastavfall i allmänhet och användningen av plastbärkassar i synnerhet.

Ytterligare info om detta och den enkla möjligheten att ansluta ditt företag till Gröna Löften hittar du via länken: https://www.barkraft.ax/gronaloften