Kostnadsstödets fjärde ansökningsomgång öppnar den 17 augusti

Från och med den 17 augusti kl. 9.00 öppnar Statskontoret ansökan för företag att söka om kostnadsstöd för tiden mars–maj. Kostnadsstöd kan sökas av företag inom alla branscher. Företagen inom de sektorer som drabbats hårdast av coronapandemin kan lämna in en ansökan utan ytterligare motivering. Ansökan är öppen fram till den 30 september, kl. 16.15.

Villkoren för kostnadsstöd är att det kan beviljas företag vars omsättning har sjunkit med över 30 procent på grund av coronapandemin. Företagets omsättning i mars–maj 2021 jämförs med motsvarande tidsperiod 2019. Stödet är avsett för företagets fasta kostnader och lönekostnader. Även ensamföretagare kan fortfarande ansöka om kostnadsstöd. Stödet uppgår till minst 2 000 euro, om villkoren för stödet uppfylls. Stödets maximibelopp är en miljon euro på samma sätt som under den föregående ansökningsomgången.

Mer information om kostnadsstödet finns på Statskontorets hemsida.