Frukostträff november

Månadens frukosttrema är: Generationsväxling och överlåtelse av företag
 
Vi inleder frukosten med att ge en bakgrund till överlåtelser i företag.
Hur ser det ut i dagsläget runt omkring oss och på Åland?
 
På frukostträffen medverkar också Trygve Eriksson, entreprenör, Vd och grundare av Eriksson Capital-koncernen.  
Trygve har både lång o god erfarenhet av både förvärv av bolag och hur man genomför generationsväxlingar.

Fredagen den 5 november mellan kl 8.00-9.00 bjuder vi in till frukostträff.

Anmäl dig senast 2.11 på denna länk.