Extra likviditetstöd till turistlogisektorn

Företag inom turistlogisektorn kan nu ansöka om extra stöd då landskapsregeringen tagit beslut att utöka det tillfälliga likviditetsstödet.

De företag inom sektorn som redan lyft 20 procent i likviditetsstöd har nu möjlighet att söka ytterligare 20 procentenheter, förutsatt att hela det lån som ligger till grund för likviditetsstödet lyfts.

För turistlogiföretag som inte beviljats likviditetslån, men som kan uppvisa att en kapitalinsats tillförs företaget, kan under vissa förutsättningar (se villkoren) ansöka om 40 procent av tillfört kapital som extra krisstöd för logiverksamhet.

Läs mera om stödet och villkoren här.