Barometern

Ålands Näringslivs Barometer är en utvärdering av Ålands Landskapsregerings insatser med inriktning på samhälle och ekonomi för tiden 2020-21.

Ålands Näringsliv har sedan flere år tillbaka bedömt landskapsregeringens insatser och verksamhet i form av en så kallad Barometer. Denna gång har vi valt att dela in bedömningen i åtgärder på kort, medellång och lång sikt och bedöma dessa med skolvitsord.

Bedömningen har gjorts ur ett samhälls- och näringslivsperspektiv.

Barometern i sin helhet som bifogad pdf.

 

 

På frågor gällande barometern svarar Ålands Näringslivs vd Jan-Erik Rask 040 5314014