Anvisningar om ändrade tullförfaranden

Tullen har uppdaterat sina anvisningar gällande ändringar i tullförfaranden som kommer att införas i samband med att det nya importförtullningssystemet för företag tas i bruk.

Preliminärt kommer det nya systemet att tas i bruk den 19 april och påverkar företags import- och exporthantering över skattegränsen. Importdeklarationer kommer t.ex. att kunna göras direkt eller genom en så kallad tvåstegs förfarande. Om t.ex. varans värde eller fakturerade uppgifter inte är kända så kan först anmälan av varors ankomst inlämnas till tullen, t.ex. ett transportdokument, och inom 10 dagar göraen elektronisk tulldeklaration till Tullklareringstjänsten. Klicka här för att se anvisningarna på tullens hemsida.