Ansökan om det tredje kostnadsstödet har nu öppnat

Ansökan är nu uppe på statskontorets hemsida här.

Den tredje ansökningsomgången för kostnadsstöd riktar sig till företag vars omsättning på grund av pandemin har minskat med minst 30 procent under stödperioden 1 november 2020–28 februari 2021 jämfört i huvudsak med motsvarande tidpunkt 2019–2020. Företag inom alla verksamhetsområden kan ansöka om kostnadsstöd och ersätter företagens oflexibla kostnader och lönekostnader, men inte minskad omsättning. Kostnadsstöd betalas till företag till ett belopp av minst 2 000 euro, om stödvillkoren uppfylls.

Ersättningen för stängning kan sökas från och med den 12 maj av mikroföretag och småföretag vars kundlokaler har stängts med stöd av lag eller ett beslut av myndigheten. Den nya ersättningen för stängning gäller små företag och mikroföretag med högst 49 anställda. Stängda företag kan också ansöka om kostnadsstöd. Ersättningen för stängning för större företag är under beredning. Arbets- och näringsministeriet förhandlar för närvarande med Europeiska kommissionen om villkoren och maximibeloppet för stöd till stora företag. Läs mer på Arbets- och näringsministeriets hemsida.