Ansökan om evenemangsgaranti öppnar 1 juni

Syftet med evenemangsgarantin är att minska den ekonomiska risken för att ordna evenemang. Garantin är en förhandsförbindelse, om evenemanget ställs in eller dess omfattning begränsas med stöd av lag eller ett beslut av myndigheten, betalas ersättning för de faktiska kostnaderna. Ansökan är tudelad, ansökningstiden för evenemangsgarantin är 1 juni–31 augusti 2021. Ersättning som baserar sig på evenemangsgarantin ska sedan sökas separat. Ansökningstiden för ersättning är 15 september–7 december 2021.

Evenemangsgarantin kan sökas  av evenemangsarragörer av t.ex. konst- och kulturfestivaler, konserter och utställningar, idrottsevenemang, musikfestivaler, mässor och motsvarande evenemang. är en förhandsförbindelse som ges till evenemangsarrangören för de kostnader som evenemangsarrangören uppgett. Om evenemanget ställs in eller dess omfattning begränsas med stöd av lag eller ett beslut av myndigheten, betalas ersättning för de faktiska kostnaderna.

Huvudvillkoren att söka garantin är följande: 

  • Det är fråga om ett publikt evenemang där minst 200 personer deltar.
  • Evenemanget ordnas under tiden 1 juni–7 december 2021.
  • Evenemangsarrangören är etablerad och professionell, dvs. har ett FO-nummer, en permanent organisation och en omsättning som översteg 150 000 euro 2019. En typisk etablerad evenemangsarrangör har anställd personal, men kan också vara ensamföretagare.
  • Myndigheternas regionala anvisningar tillåter att evenemanget ordnas så att minst 200 personer kan delta i evenemanget.

Om evenemanget ställs in helt med stöd av lag eller ett beslut av myndigheten, kan maximalt 85 procent av kostnaderna. Totalt har regeringen har reserverat 80 miljoner euro för evenemangsgarantin.Och sammanlagt har regeringe reserverat 230 miljoner euro som inkluderar stödpaket för kultur-, konst- och idrottsevenemang. Mer information finns på Statskontorets hemsida.