Anmälan till Åland Gear Up! är nu öppen

Åland Gear Up! är ett tvåårigt utbildningsprojekt som ska hjälpa dig som på något sätt gör en insats i turismsektorn. Såväl företagare, verksamheter, föreningar och privatpersoner är välkomna att delta i Gear Up.

Utbildningsprojektet Åland Gear Up! är ett samarbete mellan Högskolan på Åland, Visit Åland och Ålands Näringsliv och finansieras av ESF-fonden.  Projektet har tre huvudområden som ger dig verktyg att stegvis och konkret hantera de förändrade kraven som uppstått inom turismbranschen och relaterat till den.

De tre moduler som du kommer att få hjälp av är:

MODUL 1: Verksamhetens ekonomi och -affärsmannaskap.
Modul 1 är beräknad att starta under vecka 7 2022 och pågå under 3 veckor med 1-2 föreläsningstillfällen per vecka
MODUL 2: Digital marknadsföring och -försäljning.
Modul 2 är beräknad att starta under vecka 11 2022 och pågå under 4 veckor med 1-2 föreläsningstillfällen per vecka
MODUL 3: Långsiktigt miljömässigt; socialt och ekonomiskt hållbarhetsarbete inom turismbranschen. Modul 3 är beräknad att starta under 16 2022 och avslutas i början av maj 2022. I denna modul kommer vi även att erbjuda verksamhetsbesök och en verksamhetsbesiktning av ditt verksamheten för att utvärdera vad just ni kan göra för att maximera nyttan med hjälp av ett aktivt hållbarhetsarbete.
MODUL 4: Verksamhetsförlagd handledning
Alla deltagare kommer att kunna ta del av kostnadsfri verksamhetsförlagd handledning tillhandahållen av projektledaren till det att projektet avslutas under sommaren 2023.

Mer information om Gear Up finns på Högskolan på Ålands hemsida här