Ändring i moms- och skattegränshantering från den 1.7.2021

Den 18 maj 2021 ordnade Ålands Näringsliv i samarbete med Företagsam Skärgård och Företagarna på Åland ett webbinarium som fokuserade på ändringen i mervärdesskattelagen som träder ikraft den 1.7.2021.

Förändringarna i mervärdesskattelagstiftningen har sin grund i EU-direktiv gällande distansförsäljning.  I samband med detta försvinner befrielsen från mervärdesskatt vid import av varuförsändelser värda högst 22 euro. I syfte att förenkla för bland annat konsumenter och för mindre företag med B2C-försäljning så ska en ny ordning för registrering, deklaration och betalning via en enda kontaktpunkt tas i bruk. Detta ska gälla för distansförsäljning mellan tredje land (t.ex.Åland) och EU-länder för försändelser värda högst 150 euro.

Förändringarna kan sammanfattas enligt följande:

 • Skattefriheten för import av försändelser av lågt värde (22 euro) upphör.
 • Ändringar i de särskilda ordningarna för moms:
  • Tredjelandsordningen utvidgas till att gälla alla tjänster som säljs åt konsumenter inom EU:s momsområde.
  • Unionsordningen utvidgas till att gälla alla tjänster som säljs åt konsumenter inom EU:s momsområde och distansförsäljning av varor till konsumenter inom EU (användare av unionsordningen sköter om deklaration och betalning av momsen i ett EU-land)
  • Importordningen som gäller försäljning av varor som ska importeras från utanför EU:s momsområde till konsumenter inom EU:s momsområde införs (Importordningen gör det möjligt för säljare att sköta om betalningen av moms på försäljning av varor som ska importeras från utanför EU:s momsområde till konsumenter inom hela EU:s momsområde i ett EU-land.
 • Därtill införs ett specialarrangemang för import (den som anmäler varan åt Tullen (t.ex. ett postverk eller transportbolag) importmomsen av varans är mottagare, och betalar momsen åt Tullen).
 • De landspecifika tröskelvärden för beskattning av distansförsäljning av varor till konsumenter inom EU upphör, och ersätts av ett tröskelvärde på 10 000 euro, som gäller inom hela EU.
 • Ändringar i elektroniska marknadsplatsers skattskyldighet (elektroniska marknadsplatser blir under vissa omständigheter skattskyldiga för försäljningen till konsumenter, då försäljningen sker via en elektronisk marknadsplats)

Huvudinformationen på tillfället presenterades av Jonas Jalava, skattesakkunnig vid Västra Finlands företagsskattecentral, Sture Skinnar, tullöverinspektör samt, Josephine Thörnroos, Compliance Officer på Åland Post.

Presentationerna från tillfället kan laddas ned som pdf-dokument här