Ändrade anvisningar om offentliga tillställningar och sammankomster

Ålands landskapsregering fattade den 12 augusti beslut om anvisningar gällande offentliga tillställningar och sammankomster för perioden 13.8.2021-26.8.2021. Offentliga tillställningar och sammankomster över 50 personer kan ordnas inomhus under förutsättning att det finns angiven plats för alla personer och som följer Ålands landskapsregerings anvisning om förhindrande av coronovirussmitta i samband med offentliga tillställningar. Om inte en angiven plats kan ges för varje person är maxantalet 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar under förutsättning att anvisningen om förhindrande av coronovirussmitta i samband med offentliga tillställningar följs.

Under dessa gällande förutsättningar så kommer Ålands Näringsliv att genomföra Näringslivsdagen 2021 som planerat den 26 augusti på Alandica.

Samtidigt beslöt Ålands landskapsregeringen att rekommendationen om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde i utlandet upphör från och med 13.8.2021.