Åland är i utgångsnivå, nya restriktioner i Finland och Sverige

Påföljderna och konsekvenserna börjar nu bli klara vad som gäller för Åland efter några intensiva dagar, där striktare restriktioner har diskuterats och fattats beslut i våra närregioner pga av den ökade smittspridningen av covid-19. Ålands landskapsregering har den 20.12 konstaterat att Åland befinner sig utgångsnivån i pandemin. Landskapsregeringen har förlängt rekommendationen till allmänheten om användning av mun- och nässkydd på Åland under perioden 24.12.2021-13.1.2022. Restriktionerna för restaurangerna tas bort från och med den 24 december. 

Finland beslutade om nya restriktioner, bland annat för förplägnadsverksamheter i områden i spridningsfas samt striktare inreserestriktioner. För inresa till Finland krävs från och med den 28 december som huvudregel ett allmänt ett giltigt covidintyg samt ett intyg över negativt covid-19-test som är högst 48 timmar gammalt. Kravet gäller till och med den 16 januari 2022.

Undantag gäller för gränsområdena till Sverige bland annat för inresor från Norrtälje kommun till Åland. Här kan istället för ovannämnda intyg visa upp ett intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19, ett intyg över att ha insjuknat i covid-19 för mindre än sex månader sedan eller ett intyg över negativt covid-19-test som tagits högst 7 dygn före ankomsten till Finland. 

Sverige har beslutat att ett giltigt covidintyg krävs för inresa till Sverige. En hemställan finns också om intyg över negativt covid-19-test, men detta har den svenska regeringen ännu inte fattat beslut om