Statligt kostnadsstöd beslutat för 368 branscher

Riksdagen har tagit beslut om det s.k. "omsättningsstödet" som regeringen informerade om i maj.

Ansökningsprocessen inleddes den 7 juli och du hittar ansökningsformuläret här (klicka på svenska högst upp). Sista ansökningsdag är 31 augusti.

Det statliga kostnadsstödet

Det statliga kostnadsstödet är riktat till finska företag som har drabbats av en kraftig omsättningsnedgång i spåren av Corona-pandemin. Detta gäller även åländska företag.

De huvudsakliga villkoren är:

 • Branschens försäljning ska ha minskat med minst 10 %. Här jämför man omsättningen i april månad 2020 med den månatliga genomsnittliga omsättningen under mars-juni 2019.
 • Företagets egna försäljning ska ha minskat med minst 30%. Här jämför man omsättningen för april-maj 2020 med den genomsnittliga omsättning under mars-juni 2019. Om företaget har grundats efter juni 2019 ska omsättningen jämföras med den genomsnittliga försäljningen i januari–februari 2020.
 • Stöd fås på basis av företagets fasta kostnader och lönekostnader. Stödets maximibelopp för två månader är 500 000 euro och stöd som understiger 2 000 euro betalas inte.
 • Även stiftelser och föreningar som bedriver affärsverksamhet omfattas av stödet.

Även företag i andra branscher kan omfattas, under förutsättning att företaget kan påvisa synnerligen vägande skäl för att dess omsättning har sjunkit på grund av coronaläget. 

Kostnadsstöd beviljas inte företag som den 31 december 2019 har varit företag i ekonomiska svårigheter i enlighet med EU:s regler för statligt stöd, som har försummat sina skatteförpliktelser eller som har försatts i konkurs.

Avdrag från kostnadsstödet

Kostnadsstöd kan sökas även om företaget redan har beviljats andra direkta stöd på grund av coronaläget, men dessa stöd dras av från kostnadsstödet. 

Följande ersättningar och stöd från annat håll avdras från kostnadsstödet:

 1. Kommunalt stöd till ensamföretagare beviljat efter den 1 april 2020 och annat stöd i syfte att lindra effekterna av coronapandemin.
 2. Det stöd till 70 procent som NTM-centralen beviljar 7.4–31.12.2020 för lägesanalys och utvecklingsåtgärder vid marknadsförings- och produktionsstörningar pga. coronapandemin.
 3. Det stöd till 70 procent som Business Finland 19.3–31.12.2020 beviljar till förutredningar och utvecklingsåtgärder kring läget av marknadsförings- och produktionsstörningar pga. coronapandemin.
 4. Stöd som beviljats enligt lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag (403/2020) samt
 5. Annat än i punkt 1–4 avsett, i statsbudgeten anvisat stöd, som stadgats till lindring av följderna från coronapandemin och försäkringsersättning pga. coronapandemin.

Kostnadsstödet för företag baserar sig på Europeiska kommissionens beslut av den 24 april 2020 (SA.56995 (2020/N), dvs samma beslut som det av Ålands landskapsregering tillfälligt utökade likviditetsstödet är baserat på. Därmed tas det stödet i beaktande enligt punkt 5 ovan, och stödsumman dras av med 100 % från kostnadsstödet. Det tillfälliga likviditetsstödet som Ålands landskapsregering beviljade innan 18.5.2020 baserade sig på de minimis-förordningen och behöver därmed inte tas i beaktande vid ansökan om kostnadsstöd.

För att förtydliga:

 • har man fått det åländska likviditetsstödet beviljat innan 18.5.2020 påverkar det inte det statliga kostnadsstödet. Däremot,
 • om man fått det åländska likviditetsstödet beviljat efter 18.5.2020 så dras dessa medel av till 100%.

Branscher som omfattas

Statsrådet har beslutat att 368 branscher ska omfattas av det stagliga kostnadsstödet. Du hittar branscherna här.

Läs mer